Get Adobe Flash player
Usługi inne


  • Zwrot VAT od materiałów budowlanych
  • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji rocznych
  • Robienie korekt w przypadku nieprawidłowości
  • Analiza ksiąg i doraźna pomoc księgowa
  • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
  • Weryfikacja dokumentacji podatkowej.